ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
მუნიციპალიტეტისთვის დაქვემდებარებული იურიდიული პირები
საჯარო ინფორმაცია

ააიპ "სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება"

ა(ა)იპ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის
    ,,სახელოვნებო სკოლების გაერთიანება”  

2700 ლაგოდეხი.

მისამართი:  26 მაისის ქ.20   ტელ: (0354) 22-38-71

E-mail:lag.saxelovnebo.skola@gmail.com 

წესდება

დირექტორი: ნატალია კობერიძე

E-mail: Natalia.koberidze@mail.ru

მობ: 599 94 64 05

გაერთიანება დაარსდა 2007 წლის  30 ივნისს, განკარგულება #76-ის საფუძველზე,  მასში გაერთინებულია  5 სახელოვნებო სკოლა:


1.    ქ. ლაგოდეხის სახელოვნებო სკოლა

2.    სოფ.  აფენის სახელოვნებო სკოლა

3.    სოფ. ლელიანის სახლეოვნებო სკოლა

4.    სოფ. ვარდისუბნის სახელოვნებო სკოლა

5.    ქ. ლაგოდეხის სამხატვრო სახელოვნებო სკოლა

სახელოვნებო სკოლების გაერთინების  მიზანია მისცეს მოსწავლეებს სამუისიკო და სამხატვრო განათლება, შეუქმნას მოსწავლეებს შესაბამისი პირობები პიროვნების ინდივიდუალური შემოქმედებითი მიდრეკილებების განვითარებასა და კულტურული მემკვიდრეობის შესწავლისათვის. მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე განახორციელოს ნიჭიერ და განსაკუთრებული უნარ-ჩვევების მქონე მსმენელების მოძიება და მათთან შემოქმედებითი მუშაობის ჩატარება.  აზიაროს  მსმენელები კულტურულ  საგანმანათლებლო ფასეულობებს, გააცნოს და შეაყვაროს მსმენელებს ეროვნული კულტურული მემკვიდრეობა, ქართული და მსოფლიო ხელოვნების ნიმუშები. 
   გაერთიანება ცდილობს კონკურსების  ფესტივალებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების საშუალებით გამოავლინოს და წარმოაჩინოს განსაკუთრებული  ნიჭით დაჯოლდოვებული  მსმენელები, განუვითაროს მათ მრავალმხრივი ნიჭი, გაუზადროს მეცნიერებისა და ხელოვნებისადმი ინტერესი, დაეხმაროს ახალგაზდობას უკეთ გაეცნონ საქართველოსა და მსოფლიო ხელოვნების, კულტურის ტრადიციებს.
    2017 წლისთვის მოსწავლეთა კონტიგენტი (4 სამუსიკო და 1 სამხატვრო სკოლაში) შეადგენს 250 მოსწავლეს.