ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

2018 წლის 7 დეკემბერს, 12 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მორიგი სხდომა

5 დეკემბერი, 2018

2018 წლის  7 დეკემბერს, 1200 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში  ჩატარდება საკრებულოს  მორიგი სხდომა

დღის წესრიგი:

1.   „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტლის შესრულების  მიმოხილვა.

/მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ლუდვიგ მლოკოსევიჩის სახელობის კახეთის პოლონელთა კავშირისათვის იჯარით გაცემის თაობაზე).

/მომხს: ჯ. კობერიძე, ო. მირზოშვილი/

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იჯარის ფორმით გასაცემი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ.

/მომხს: ჯ. კობერიძე, ო. მირზოშვილი/

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების  შესახებ.

/მომხს: ჯ. კობერიძე, ო. მირზოშვილი/

6.სხვადასხვა.                                                                                                       

 

 

 

                                                                                

გააზიარე