ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

2018 წლის 5 ოქტომბერს, 12 საათზე, მერიის მცირე დარბაზში ჩატარდება საკრებულოს მორიგი სხდომა

4 ოქტომბერი, 2018

  დღის წესრიგი:

 

1.„ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 2018 წლის პროგრამისა და მისი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28  დეკემბრის N58  დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

         /მომხს: ს. ღონღაძე, ლ. ხარაშვილი/

2.,,ლაგოდეხის  მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის დამტკიცების შესახებ“ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 20 ნოემბრის №54 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.  /

      / მომხს: ს. ღონღაძე /

 3.  ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების, კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდულ საკითხთა  სამსახურის  2018 წლის   6 თვეში გაწეული მუშაობის შესახებ                                                                                                                                          /მომხს: ს. ღონღაძე, თ. ღონღაძე /

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  მერისთვის გრანტის  მიღებაზე  თანხმობის  მიცემის შესახებ.

    /მომხს: ნ. კუპრაშვილი, გ. დარბაიძე/

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ. (N3 ბაგა-ბაღის ა(ა)იპ   სკოლამდელი აღზრდი დაწესებულებისათვის გადაცემაზე). 

     /მომხს: ო. მირზოშვილი/

6.   ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისთვის თანხმობის მიცემის  შესახებ( სოფელ ლელიანის საბავშვო ბაღის სარდაფის, პირდაპირი წესით, იჯარით გადაცემაზე)

     /მომხს: ო.მირზოშვილი/

 7 .  სხვადასხვა.

 

გააზიარე