ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

2018 წლის 5 დეკემბერს, ბიუროს სხდომის დღის წესრიგი

5 დეკემბერი, 2018

ბიუროს სხდომის

 

           დღის წესრიგი:

 

 

1.   „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

       /მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 2. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის 3 კვარტლის შესრულების  მიმოხილვა.

      /მომხს: გ. მანგოშვილი, ნ. კუპრაშვილი/

 3. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ.(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების ლუდვიგ მლოკოსევიჩის სახელობის კახეთის პოლონელთა კავშირისათვის იჯარით გაცემის თაობაზე).

    /მომხს: ჯ. კობერიძე, ო.მირზოშვილი/

4. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული იჯარის ფორმით გასაცემი ქონების საიჯარო ქირის განსაზღვრის შესახებ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

    /მომხს: ჯ. კობერიძე, ო.მირზოშვილი/

5. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის  ქონების პრივატიზების გეგმის დამტკიცების  შესახებ.                                                                                                                                                                                                                                                                           

   /მომხს: ჯ. კობერიძე, ო.მირზოშვილი/

6. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების(საძოვარი) სოფ.ჭიაურისა და წითელგორის მოსახლეობისათვის იჯარით გაცემის თაობაზე).

   /მომხს: ჯ. კობერიძე, ო.მირზოშვილი/

7. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ(მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების   ა(ა)იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა გაერთიანებისათვის გადაცემაზე).

  /მომხს: ჯ. კობერიძე, ო.მირზოშვილი/

8. ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერისათვის თანხმობის მიცემის შესახებ (მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონების   ა(ა)იპ „ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრობის საქმეთა განვითარების ცენტრისათვის გადაცემაზე.

  /მომხს: ჯ. კობერიძე, ო.მირზოშვილი/

9.სხვადასხვა.                                                                                                      

გააზიარე