ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

2018 წლის 16 აპრილს, 12 საათზე, ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერიის მცირე დარბაზში ჩატარდება საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა

13 April, 2018

                                                              დღის წესრიგი:

  1.ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის - ზურაბ ჯაფარიძის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის შესახებ.

/მომხს: გ. დარბაიძე/                                                                                   

  2. სხვადასხვა.    

გააზიარე