ცხელი ხაზი : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

1 ივნისს, 12 საათზე, მერიის მცირე დარბაზში ჩატარდება საკრებულოს მორიგი სხდომა

28 May, 2018

დღის წესრიგი

1. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ" ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 28 დეკემბრის N57 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: ნ. კუპრაშვილი, გ. მანგოშვილი/

2. ,,ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ" ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 17 იანვრის N23 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

/მომხს: გ. დარბაიძე/

3. სხვადასხვა.

გააზიარე