Hot line : 0354222666 საიტი მუშაობს სატესტო რეჟიმში
Document description: 
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოსა და საკრებულოს აპარატისათვის საწვავის ლიმიტის განსაზღვრისა და განაწილების შესახებ
Document number: 
1-ი
Receive date: 
Friday, January 3, 2020
Publish date: 
Thursday, January 9, 2020
Document file: